Yayın İstatistikleri

Web of Science istatistikleri (www.webofknowledge.com)
(22.11.2014 itibariyle tüm veritabanları içerisinde)
Toplam Yayın Sayısı: 124
Toplam Atıf Sayısı: 834
h-endeksi: 15

Hiperspektral (Hyperspectral)
konusunda en fazla bilimsel yayını olan Dünyada 62. Kişi

İmge işleme (Image Processing)
konusunda en fazla bilimsel yayını olan Türkiye’de 1. Kişi

Hiperspektral (Hyperspectral)
konusunda en fazla bilimsel yayını olan Türkiye’de 1. Kişi

Video kodlama (Video Coding)
konusunda en fazla bilimsel yayını olan Türkiye’de 3. Kişi

Video işleme (Video Processing)
konusunda en fazla bilimsel yayını olan Türkiye’de 4. Kişi

Mühendislik (Engineering)
araştırma alanında en fazla bilimsel yayını olan Türkiye’de 17. Kişi

Görüntüleme Teknolojileri (Imaging Science Photographic Technology)
araştırma alanında en fazla bilimsel yayını olan Türkiye’de 4. Kişi

Uzaktan Algılama (Remote Sensing)
araştırma alanında en fazla bilimsel yayını olan Türkiye’de 4. Kişi

Haberleşme (Telecommunication)
araştırma alanında en fazla bilimsel yayını olan Türkiye’de 8. Kişi

Toplamda en fazla bilimsel yayını olan Kocaeli Üniversitesi’nde 2. Kişi

 

Google Scholar (scholar.google.com)
(22.11.2014 itibariyle)

Toplam Yayın Sayısı: 241
(Bazı yayınlar Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki defa yer almaktadır)
Alıntılar: 1829
h-endeksi: 23
i10-endeksi: 43

ResearchGate
(22.11.2014 itibariyle)

Toplam Yayın Sayısı: 116
Toplam Atıf Sayısı: 678
Etki Faktörü: 54.92
Researchgate Skoru: 28.06 (Kocaeli Üniversitesi içerisinde üst %1’lik dilimde)