Kısa Özgeçmiş

Sarp Ertürk, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’deki Essex Üniversitesinde TEV-İngiliz Kültür bursuyla 1996 yılında Yüksek Lisans ve YÖK-Kocaeli Üniversitesi bursuyla 1999 yılında da doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 1999-2001 yılları arasında Öğretim Elemanı olarak Kara Harp okulunda askerlik hizmetini tamamlayan Sarp Ertürk, 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamış, 2002 yılında aynı bölümde Doçent, 2008 yılı başında da aynı bölümde Profesör olmuştur.

Prof. Dr. Sarp Ertürk, 2001 yılında kendisinin IEEE’den sağladı finansal destek ile Kocaeli Üniversitesi Görüntü ve İşaret İşleme laboratuarını (KULIS: Kocaeli University Laboratory of Image and Signal processing) kurmuştur. 2001 yılından beri bu laboratuarda Prof. Dr. Sarp Ertürk’ün bilimsel ve fikirsel liderliğinde birçok ulusal ve uluslararası proje yürütülmüş, bilimsel çalışma ve teknolojik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmiş, lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirilmiştir.

Kendisi 2006 yılında altı aylığına Güney Kore’de Chung-Ang Üniversitesinde misafir profesör olarak kabul edilmiş, lisansüstü eğitimler vermiş ve araştırma projeleri yürütmüştür. Güney Kore ile ortaklaşa yürütülen iki araştırma projesinin oluşturulmasını sağlayan Prof. Dr. Sarp Ertürk, bu kapsamda ortaklaşa bilimsel araştırma ve yayınların gerçekleştirilmesine de önderlik etmiştir.

Prof. Dr. Sarp Ertürk, 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi’nin ilk spin-off şirketlerinden olan Pars Ar-Ge firmasını Kocaeli Üniversitesi teknoparkında kurmuştur. Kendisi, bu firma üzerinden ülkemizin önde gelen birçok büyük sanayi kuruluşuna özgün Ar-Ge çözümlerinin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu firmada yürütülen tüm Ar-Ge çalışmalarının, projelerin ve teknolojik geliştirmelerin fikirsel, bilimsel, teknolojik ve idaresel yöneticiliğini gerçekleştirmiştir.